Om oss

Design Tech Consult i Härnösand AB bildades 1991 som en konsulterande ingenjörsfirma.
Inriktningen var mekanisk konstruktion för sågverks-, pappers- och massaindustrin i Norrland samt järn-, stål- och verkstadsindustrin i Bergslagsområdet.
Design Tech Consult AB förkortades ofta till DeTech Consult AB och har haft som flest 23 anställda konstruktörer med placering i Härnösand, Smedjebacken, Örnsköldsvik och Örebro.
Uppdragen var anläggningskonstruktion, allmänna maskinkonstruktioner, konstruktioner för specialmaskiner, tekniska beräkningar samt informationsmateriel.

Under april 2002 byter företaget namn till Design Tech i Smedjebacken AB. Namnet kommer att förkortas till DeTech AB.
Vi öppnar en El-Automationsavdelning.
El-Automationsavdelningen kommer att ledas av Micael Sörensen som har 30 års erfarenhet från elkonstruktion och programmering av styrsystem.
Micael Sörensen, som är högskoleingenjör inom både elkraft och elektronik, har ett förflutet från ASEA Metallurgy, ABB Switchgear, EM Elektro-Montage och Midroc i olika befattningar.
Under 2009 öppnar DeTech ett nytt bolag med namnet Design Tech Elektro I Smedjebacken AB där elavdelningen samlas.
Ursprungliga bolaget arbetar med konsulterande ingenjörsverksamhet och köper el-konsult och entreprenad arbeten av DeTech Elektro.
DeTech har idag sina kontor i Smedjebacken och Ludvika.
Våra huvudsakliga kunder är olika industriföretag i Sverige.