Månadens småföretag i Falun-Borlänge regionen 2015

Bland annat har “Driv eget” i uppdrag att synliggöra verksamheten i vår region på olika sätt.
Tillsammans med Business Office i Smedjebacken kommun har vi idag utsett månadens små företagare.
Den som får utmärkelsen är en mindre företagare som på något sätt har visat kraften i innovation och drivkraft som gör att personen och företaget bidrar positivt på platsen.
Den här månadens småföretag i Falun Borlänge-regionen var:
Micael Sörensen, DeTech AB

Motivationen är:
”Med stor entreprenörsanda och kunskap har DETECH AB utvecklat sin verksamhet. Idag är de en strategisk underleverantör till flera av regionens ledande företag, inte minst ABB i Ludvika.
2014 byggde de egna anläggningar i Smedjebacken och är i startlinjen för en expansion, både personligen och produktvillkor. ”

Karin Andersson
Driv eget

Roger Sjöberg, Micael Sörensen, Lennart Silferin, Johan Sörensen