Mekanik

Vi ritar allt själva i 3D CAD programmet Solidworks. Allt vi tillverkar genomgår materialtester och provmontage.