Hem

2018-07-02
Vi välkomnar Erik Sandgren som anställd inom elkonstruktion, programmering och automation.

2016-06-13
Vi välkomnar Samuel Andersson som anställd inom elkonstruktion, programmering och  automation.

 

2015-05-22
DeTech har blivit utsedda till månadens småföretag av Driv eget, Falun Borlänge Regionen AB.
Vi är stolta och glada över den utmärkelsen!
Den sporrar oss i den satsning på företaget som vi nu genomför.

2015-01-01
Den nya industrihallen är nu klar och vi har tagit byggnaden i bruk.
Vi vill tacka Smedjebacken Kommun och Länsstyrelsen Dalarna för all hjälp för att göra detta möjligt.

Med Vänlig Hälsning
Micael Sörensen (VD)