Isolationsprovare

Isolationsprovare typ 5214 för lindningar

Teknisk beskrivning:
Elektrisk isolationstest av ledare i lindning.
Upp till 50 ledare kan provas samtidigt.
Provspänning:
– 500, 1000 eller 2000VAC och max 9A.