Automation

Vi utför elkonstruktion, mekanisk konstruktion och programmering av automationslösningar för industriföretag. Vi utför också felsökning i befintlig elektrisk utrustning, liksom uppdrag i processövervakning.

Vid nykonstruktion kan vi erbjuda tjänster inom följande områden:

 • Förstudie
 • Projektledning
 • Funktionsbeskrivning
 • Mekanisk konstruktion
 • Elkonstruktion: Kretsschema, kabeltabell, apparatlista, förbindningstabell
 • Programmering: PLC, säkerhetssystem, operatörssystem, högnivåspråk, databas
 • Elskåpsmontage
 • Elinstallation
 • Dokumentation
 • Driftsättning
 • Utbildning
 • Service och underhåll

Vi har erfarenhet av följande system:

 • Operatörssystem: iX, WinCC, CitectSCADA, Intouch m.fl.
 • Operatörspaneler: Beijer, Siemens, ABB, Mitsubishi m.fl.
 • PLC: Siemens, Mitsubishi, ABB, Allen Bradley m.fl.
 • Högnivåspråk: Visual Basic, C# m.fl.
 • SQL och Microsoft Access databas.
 • CAD-system: ELPROCAD, SolidWorks.
 • Motordrifter: Frekvensomriktare, strömriktare, servomotorer.

Vi utför även felsökning av befintliga utrustningar och anläggningar.