Mekanik

Vi konstruerar allting själva i 3D CAD programmet Solidworks.
Allt vi tillverkar genomgår materialtester och provmontage.