Automation

Vi utför elkonstruktion, mekanisk konstruktion och programmering av automationslösningar på uppdrag från industriföretag.
Vi åtar oss även felsökning i befintliga elutrustningar, samt uppdrag inom processövervakning.

Vid nykonstruktion kan vi erbjuda tjänster inom följande områden:

 • Förstudie
 • Projektledning
 • Funktionsbeskrivning
 • Mekanisk konstruktion
 • Elkonstruktion: Kretsschema, kabeltabell, apparatlista, förbindningstabell
 • Programmering: PLC, säkerhets-PLC, operatörssystem, högnivåspråk
 • Skåpbyggnation
 • Installation
 • Dokumentation
 • Idrifttagning
 • Utbildning
 • Service och underhåll

Vi har erfarenhet av följande system:

 • Operatörssystem: WinCC, CitectSCADA, Intouch m.fl.
 • Operatörspaneler: Beijers iX-paneler, Siemens OP, EXOR m.fl.
 • PLC: Siemens S5/S7, Mitsubishi FX/Q/iQ-F, ABB, Jokab Safety Pluto, m.fl.
 • Högnivåprogrammering: Visual Basic.NET, C# m.fl.
 • SQL- och Microsoft Access-databas
 • CAD-system: ELPROCAD, SolidWorks
 • Motordrifter: Frekvensomriktare, strömriktare, servomotorer

Vi utför även felsökning av befintliga utrustningar och anläggningar.

DeTech utför service och felsökning på elektronikutrustning och vi har mångårig erfarenhet av utveckling av elektronikkort för elkraftsindustrin.
Felsökning kan göras på plats ute hos kund eller i vårt elektroniklab.