Automation

Vi utför elektrisk design, mekanisk design och programmering av automatiseringslösningar för industriföretag. Vi utför också felsökning i befintlig elektrisk utrustning, liksom uppdrag i processövervakning. När det gäller nybyggnation kan vi erbjuda tjänster inom följande områden:

 • Pilot studie
 • Projekt
 • Funktionsbeskrivning
 • Mekanisk design
 • Elektrisk design: Kretsschema, kabellista, enhetslista, anslutningstabell
 • Programmering: PLC, säkerhets PLC, operatörssystem, högnivåspråk
 • Skåp installation
 • Installation
 • Dokumentation
 • Driftsättning
 • Utbildning
 • Service och underhåll

Vi har erfarenhet av följande system:

 • Operativsystem: IX, WinCC, CitectSCADA, Intouch och andra.
 • Operatörspaneler: Beijers iX-paneler, Siemens OP, ABB, Mitsubishi och andra.
 • PLC: Siemens S7, Mitsubishi FX / Q / iQ-F, ABB,
 • Programmering på hög nivå: Visual Basic.NET, C # och mer.
 • SQL och Microsoft Access-databas
 • CAD-system: ELPROCAD, SolidWorks
 • Motordrivna frekvensomvandlare, växelriktare, servomotorer

Vi felsöker också befintlig utrustning och anläggningar.